Alle hersentumor informatie

          

Soorten hersentumoren bij kinderen

Er zijn duidelijke verschillen te zien bij de soorten hersentumoren die bij volwassen en die bij kinderen voorkomen. Er zijn veel verschillende soorten hersentumoren bij kinderen waarover veel specifieke informatie is te geven, want elke soort kinderhersentumor is eigenlijk een andere ziekte. Bij elke soort hersentumor kan de behandeling er dus ook anders uit zien. Daarom zullen we die allemaal afzonderlijk beschrijven.

De belangrijkste hersentumoren die bij kinderen veel voorkomen zijn:

Indelingen kinderhersentumoren

Hersentumoren kunnen op verschillende manieren in groepen worden ingedeeld. Naast de gebruikelijke indeling tussen primaire en secundaire en goedaardige en kwaadaardige hersentumoren, zoals beschreven in ons artikel "Wat zijn hersentumoren?" kijkt men voor de indeling bij kinderhersentumoren met name ook naar andere zaken zoals hieronder beschreven.

Indeling door gradering

De belangrijkste indeling van hersentumoren is de gradering van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO, World Health Organization). Deze indeling verdeelt alle hersentumoren onder van graad 1 tot 4. De graad 1 en 2 tumoren, zijn de laaggradige hersentumoren en die gedragen zich meestal rustig. De graad 2 tot 4 zijn de hooggradige hersentumoren hetgeen betekent dat deze tumoren agressief zijn en vaak doorgroeien en soms zelfs uitzaaien. De laaggradige tumoren worden ook wel goedaardig genoemd, hoewel deze tumoren soms toch doorgroeien of uitzaaien en in een latere vase hooggradig kunnen gaan worden. De microscopische beoordeling van de graad van het tumorweefsel wordt gedaan door de neuropatholoog, Dit is een medisch specialist met specifieke kennis van de kenmerken van hersenweefsel, welke hij in zijn laboratorium onderzoekt. Hoewel het krijgen van een stuk hersentumorweefsel voor een honderd procent zekere diagnose noodzakelijk is, zit aan het nemen van zo'n stukje tumor weefsel middels een biopt of operatie wel wat risico en daarom wordt dit niet altijd (direct) gedaan. Somt geeft de MRI-scan al genoeg informatie om met genoeg zekerheid de tumor te diagnotiseren en een goed behandelplan op te stellen.

Indeling door de plaats van de tumor

Een belangrijke verdeling binnen de hersenen zijn het deel dat we de grote hersenen noemen en het deel dat we de kleine hersenen noemen. Deze twee delen worden gescheiden door een vlies, het zogenaamde tentdak, tentorium genoemd. De grote hersenen liggen boven en de kleine hersenen onder dit tentdak. Bij kinderen ligt de tumor vaker onder het tentdak. Een klein deel van de tumoren bevindt zich in het ruggenmerg. De plaats van de tumor is het beste te zien met behulp van een MRI scan (of soms CT scan). Deze wordt beoordeeld door de neuroradioloog, een medisch specialist die is opgeleid om foto’s en afbeeldingen van het zenuwstelsel te beoordelen aan de hand van zijn MRI en CT-scan opnames..

Indeling door het weefseltype van de tumor

Kinder hersentumoren locatiesZoals hierboven al genoemd wordt het weefseltype het best bepaald door een beoordeling van een stukje tumorweefsel dat door de neuro-patholoog onder de microscoop. Bij deze beoordeling wordt ook de gradering van de tumor geclassificeert.

Bij de tekening: In de tekening hiernaast zie je de hersenen van een kind met daarop de plaats van de verschillende tumoren die vooral op kinderleeftijd (maar ook op andere leeftijden) voorkomen. Van de normale structuren zien we op de doorsnede: de oogzenuw, die kruist in het chiasma; de hypofyse in de sella, de hypothalamus in de wand van de derde hersenkamer, de plexus choreoïdeus van de derde hersenkamer, de pijnappelklier of glandula pinealis, de aqueduct die de derde hersenkamer verbindt met de vierde hersenkamer. Afgebeeld is de plaats van de volgende tumoren die min of meer in het midden van de hersenen voorkomen: O: opticusglioom; C: craniofaryngeoom; P: pinealoom; M: medulloblastoom (nu ook wel PNET genoemd); E: ependymoom van de vierde hersenkamer. De volgende tumoren liggen meer naar opzij: A: pilocytisch astrocytoom van de kleine hersenen en PA: plexus papilloom die meestal in de zijventrikel zit.

Cijfers en statistieken kinderhersentumoren

Voor meer informatie over hoe vaak bepaalde hersentumoren bij kinderen voorkomen verwijzen wij naar ons artikel "Hersentumoren bij kinderen"


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It