Alle hersentumor informatie

          

Hoe doe ik dat met school?

hersentumor omgaan schoolEn dan opeens blijkt je kind ernstig ziek te zijn. Wat nu? Een snel opkomende vraag is hoe doe ik dat met school. Hieronder geven we wat instanties die daarbij kunnen helpen.

Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs (Ziezon)
Ziezon is het landelijke netwerk ziek zijn en onderwijs. Dit is volgens ons een zeer goede instatie voor ouders en leerkrachten van een schoolgaand kind met kanker.

Passend onderwijs
Informatie van de rijksoverheid over de plannen voor passend onderwijs aan kinderen met een ziekte of handicap

Klassecontact
Voorziening die het mogelijk maakt digitaal in de klas aanwezig te zijn, voor regulier basis- en voortgezet onderwijs

Handicap & studie
Expertisecentrum dat jongeren met een ziekte of handicap stimuleert de studie van hun keuze te volgen in het hoger onderwijs (HBO en universiteit)

Vilans
Kenniscentrum langdurende zorg, met veel kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hier vind je een onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH en BrainSTARS

MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It