Alle hersentumor informatie

          

Financiële regelingen

hersentumor geld financien steun kostenDe meeste ouders van een kind met een hersentumor lopen tegen extra kosten aan. Daarnaast kunnen inkomsten afnemen omdat er meer tijd voor het kind vrijgemaakt moet worden. Gelukkig zijn er in Nederland regelingen die daar een beetje in tegemoet komen. Ook bestaan er enkele fondsen waarop in zo'n geval een beroep gedaan kan worden. Maak er gebruik van! Hieronder eerst enkele algemene websites en daarna sites over financiële regelingen.

Algemeen:

Regelhulp
Praktische website van de Rijksoverheid die je de weg wijst naar allerlei vormen van zorg en ondersteuning bij ziekte of beperking

Centraal Administratiekantoor (CAK)
Vraagbaak over wettelijke regelingen

Juridisch Steunpunt Regelrecht
Vraagbaak over wettelijke regelingen

Welke zorg heb ik nodig?
Website voor jongeren van 12-30 jaar (en hun ouders) over de mogelijkheden van extra zorg of ondersteuning

MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

Stichting Zorg Zonder Zorgen
Bemiddeling bij financiële problemen, opschorten hypotheken enz.

Financiën

Belastingaftrek specifieke zorgkosten
Informatie over de aftrek van zorgkosten voor de inkomstenbelasting.

Dubbele kinderbijslag
Per 1 januari 2015 krijg je als ouder van een thuiswonend gehandicapt of langdurig ziek kind dubbele kinderbijslag. Als alleenverdiener of alleenstaande ouder, krijg je bovenop de dubbele kinderbijslag nog extra kinderbijslag. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Meerkosten
Overzicht van belastingvoordelen en andere inkomensondersteuning om de extra kosten die leven met handicap of chronische ziekte met zich meebrengen

Persoonsgebonden budget (PGB)
Informatie over (het aanvragen van) een persoonsgebonden budget

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015)
Informatie over WMO; verder navragen bij je eigen gemeente

Vergoeding leerlingenvervoer
Informatie van Ieder(in) over de regeling leerlingenvervoer. Omdat je eigen gemeente de regels  deels kan bepalen, is het verstandig om daar verder navraag te doen.

Vergoeding vervoerskosten
Afhankelijk van je zorgverzekeraar. Kijk in je polis of vraag het na bij je zorgverzekeraar.

Stichting Urgente Noden (SUN)
Doelstelling van het SUN fonds en overzicht van gemeenten die een SUN fonds hebben

Stichting Haarwensen
Voor het aanvragen van een gratis pruik en het doneren van haar

FondsDLB
Mogelijkheid financiële steun

Stichting Against Cancer
Mogelijkheid financiële steun

Vergoedingen en verzekeringen

Hieronder een lijst met websites over (zorg)vergoedingen en websites met informatie over en hulp bij het afsluiten van een zorg, levens- of uitvaartverzekering. Tevens vind je er regelingen voor als je wilt studeren met een handicap en informatie over de Wajong.

Ieder(in) – zorg vanaf 2015
Overzicht van organisaties waar je terecht kunt met algemene of meer specifieke vragen t.a.v. de veranderingen in de langdurige zorg vanaf 2015.

Medicijnkosten
Actuele informatie over de vergoeding van geneesmiddelen

Helpdesk vergoeding dieetpreparaten
Bemiddeling door de Stichting Patiëntenbelang Ondervoeding en Vergoeding Dieetpreparaten (SPVD) met zorgverzekeraars over de vergoeding van dieetpreparaten

Keuzehulp Zorgverzekering
Hulp bij het vergelijken van zorgverzekeringen en informatie over zorgverzekeringen in het algemeen

Geschillen met zorgverzekeringen
Bemiddeling door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, bij geschillen met zorgverzekeraars

Studenten verzekeringen
Voorlichting over mogelijke subsidies en financiële regelingen wanneer je wilt studeren en een handicap of beperking hebt

Kanker en verzekeren
Uitgebreide informatie van de NFK over verzekeren vijf jaar na kanker

Intermediair voor chronisch zieken (ICZ)
Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen (o.a. overlijdensrisico- en uitvaartverzekering) voor chronisch zieken

10 gouden tips voor het afsluiten van een (levens)verzekering
Belangrijke tips van Intermediair voor chronisch zieken (ICZ) en Leven met Kanker waarop je moet letten bij het afsluiten van een (levens)verzekering en hoe je voorkomt dat je wordt afgewezen

Verzekeren en erfelijkheid
Een folder van het Erfocentrum met regels en tips over het afsluiten van een (levens)verzekering bij erfelijke aanleg/ziekte

Uitvaartverzekering informatie centrum
Een onafhankelijk informatie centrum met betrouwbare informatie over uitvaartverzekeringen

Uitvaart-verzekering.nl
Informatieve website die hulp biedt bij het vergelijken en afsluiten van uitvaartverzekeringen.
Het afsluiten van een uitvaartverzekering voor je kind is niet nodig als je een eigen uitvaartverzekering hebt. Kinderen tot achttien jaar zijn namelijk automatisch bij een van hun ouders meeverzekerd. Wil je toch een aparte uitvaartverzekering voor je kind afsluiten, houd er dan rekening mee dat dat lastig kan zijn maar niet onmogelijk. Diverse maatschappijen benaderen loont.

Juridisch Steunpunt Regelrecht
Juridisch advies over zorg, vervoer, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, werk, verzekering of belasting, aan leden van patiëntenverenigingen aangesloten bij Ieder(in)

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Informatie en uitvoering van werknemersverzekeringen, waaronder Wajong


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It