Alle hersentumor informatie

          

Hersentumor onderzoek in Nederland.

hersentumor onderzoek nederlandWereldwijd is de ziekte hersentumoren een ondergeschoven kindje op het gebied van onderzoek. Deels heeft dit te maken dat het een ziekte is die zowel onder de neurologie als onder de oncologie thuis hoort, waardoor het door de beroepsgroep niet duidelijk tot zijn verantwoording werd gezien.

Daarnaast wordt bij de verdeling van medisch geld vooral gekeken naar de patiënten aantallen. Ziektes met grote patiënten aantallen hebben economisch gezien voorrang. Echter iedere dag sterven er door een kwaadaardige primaire hersentumor 4 patiënten per dag in Nederland en meer dan het dubbele aantal aan patiënten door een hersenmetastase. Daardoor behoort deze ziekte tot één van de meest dodelijke kankersoorten die er nog bestaan. 

Financiers van hersentumor onderzoek

In Nederland lopen we op verschillend gebieden bij hersentumor onderzoek aardig voorop, maar er moet nog veel gebeuren en daar is veel geld voor nodig.

Naast de overheid en instituten zoals ZonMW en de nauwe Nederlandse betrokkenheid met de WHO en EORTC is met name Stichting STOPhersentumoren.nl de grote financier op het gebied van hersentumor onderzoek. Dit komt vooral omdat deze stichting in tegenstelling tot andere kankerorganisaties of stichtingen op het gebied van hersenziekten slechts 1 speerpunt heeft. Stichting STOPhersentumoren.nl houdt zich 100% bezig met hersentumor onderzoek en het verbeteren van de zorg van hersentumor patiënten. Hoewel het nog een relatief jonge stichting is die uitsluitend op vrijwilligers draait, hebben ze de afgelopen jaren al vele miljoenen voor hersentumor onderzoek bij elkaar gehaald en daarmee een indrukwekkende lijst van de door hun gefinancierde en lopende hersentumor onderzoeken. Hieronder een overzicht van de voornaamste stichtingen en hun aandeel in de financiering van hersentumor onderzoeken.

hersentumor onderzoek nederland

Naast geld kost wetenschappelijk onderzoek naar genezing van een ziekte vooral ook veel tijd. Een beetje onderzoek heeft een doorlooptijd van 5-10 jaar. Net als andere ziektes zullen er heel wat van dat soort onderzoeken nodig zijn om het genezingspercentage te verhogen, maar we zijn op de goede weg.

Het Nederlandse Hersentumor Onderzoek Fonds

Hersentumorfonds voor hersentumoren onderzoek logoEen belangrijk orgaan binnen de toekenning van subsidies aan onafhankelijk en veelbelovend wetenschappelijk hersentumor onderzoek in Nederland is het Hersentumor Onderzoek Fonds. Dit door Stichting STOPhersentumoren.nl opgericht orgaan waarborgt een hoge kwaliteit van de bestedingen van de grootste stroom aan particuliere hersentumor donaties. Het Hersentumor Onderzoek Fonds heeft als adviesraad een grote groep hersentumor wetenschappers die tot de absolute top van Nederland behoren. Die adviesraad onderzoekt welke nieuwe onderzoeken het meest veelbelovend en zinvol zijn. Daarbij houden ze vooral ook rekening en contacten met eventueel lopende onderzoeken en ontwikkelingen op hersentumor onderzoek gebied in het buitenland. Door dit orgaan wordt onder meer voorkomen dat zaken vooral ook op wereldniveau niet onnodig dubbel onderzocht worden. Ook wordt hiermee geborgd dat het geld naar de op dat moment beste onderzoeken gaat en niet naar de meest populaire onderzoeker of de onderzoeker met de juiste vrienden. Ofwel, dit Hersentumor Onderzoek Fonds waakt ervoor dat het relatief weinige geld dat voor hersentumor onderzoek beschikbaar komt zo efficiënt, objectief en deskundig mogelijk wordt besteed. Voor meer informatie over dit belangrijke orgaan en hun werkwijzen en resultaten zie hun website hersentumoronderzoekfonds.nl

Steeds meer hersentumor onderzoek

Tot voor de komst van Stichting STOPhersentumoren.nl in 2007 werd er nauwelijks geld opgehaald voor hersentumor onderzoek. De financiële middelen die Stichting STOPhersentumoren.nl sinds die tijd ter beschikking stelt alsmede de aanwakkerende werking die deze stichting op andere financieringsorganisaties en stichtingen heeft gehad maakt dat er sindsdien een gigantische toename van Nederlands onderzoeken naar hersentumoren zijn gekomen. Hetgeen onder andere in het aantal publicaties op Pubmed is te zien.

sinds stophersentumoren meer hersentumor onderzoek publicaties

Zoekmachine lopende hersentumor onderzoeken wereldwijd

{slider title="Internationale en experimentele hersentumor onderzoeken zoekmachine" open="false" class="icon"}

Met onderstaande zoekmachine kun je in de grote internationale registratie databases van experimentele behandelingen en lopende onderzoeken naar genezing van hersentumoren. Let op, deze zijn doorgaans Engelstalig en daarom Engelse termen gebruiken.

Geraadpleegde databases zijn o.a. van: EORTC + EU Clinical Trials Register + Clinicaltrials.gov + Virtualtrials.com + database + CCMO

{/sliders}

Meer statistieken

Voor meer statistieken over hersentumoren zie ons artikel "Cijfers en statistieken primaire hersentumoren".

 

Meer over hersentumor cijfers en statistieken


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It