Alle hersentumor informatie

          

Disclaimer

Deze website is gemaakt om uitwisseling van informatie over alles wat met hersentumoren te maken heeft. Het beoogt zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen voor mensen die vaak van de één op andere dag met een hersentumor te maken krijgen, of het verder onder de aandacht brengen van deze problematiek. De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. De informatie op https://hersentumor.stophersentumoren.nl en de links van de sites waarnaar doorgelinkt wordt, mag en kan niet worden gebruikt als diagnose of behandeling van enige vorm van kanker. Wij kunnen ook absoluut geen verantwoording nemen voor de inhoud van de sites waarnaar we doorlinken. Deze site is geen aanvulling, laat staan vervanging, van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij elke vorm van kanker, waaronder ook (primaire) hersentumoren of andere klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van gebruikelijke therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze site. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten, en vormt, gezien de vele "mitsen en maren" één geheel. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze site te tonen. Voor aanvullende behandeling van kanker met voeding en supplementen moet men nooit zelf dokteren, of op paranormale manier delen van voedingstherapie "die wel of niet bij Uw bio-systeem aansluiten" laten bepalen. Wij wijzen er ook op dat de ene therapie weer nadelig kan werken op een andere. Voor alle duidelijkheid nogmaals: altijd wordt men aangeraden contact te zoeken met een ter zake deskundig arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over voeding en kanker en de daarin vermeldde doseringsgrenzen en contra-indicaties, en die voldoende kennis heeft van de nieuwe literatuur over gebruikelijke behandeling van kanker. De site-informatie hebben we onder andere ontleend aan bronnen als internetsites, boeken, eigen ervaringen van patiënten, patiëntenverenigingen uit binnen- en buitenland enz. met als doel een bijdrage aan de communicatie en ondersteuning van onderzoek naar Primaire hersentumoren. Deze site-informatie is grotendeels geschreven door leken en niet door artsen of medische deskundigen. Wel is veel informatie afkomstig of gecontroleerd door artsen of deskundigen. Maar het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat u ons daar op wilt wijzen zodat we samen deze site zo compleet en correct mogelijk kunnen maken.

Copyright en fair use policy

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Echter alle data en foto's mogen indien voorzien van bronvermelding door iedereen gebruikt en verspreid worden. Daarbij dient leesbaar https://stophersentumoren.nl als bronvermelding vernoemt te worden en deze indien mogelijk met een html-link terug naar onze website waar de data van gekopieerd is. Dit onder meer zodat de bezoekers van onze daar gekopieerd data altijd in staat zijn bij om op onze continue bijgewerkte website te checken of er updates of aanvullingen zijn. Hersentumor is een serieus onderwerp en wij streven er daarom naar om onze informatie overal goed up-to-date te houden.

~


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It